SEBEŘÍZENÍ

NĚKTEŘÍ LIDÉ JSOU VELMI CHUDÍ. VŠECHNO CO MAJÍ JSOU PENÍZE...